Iréne Ödmark-Hall
irene@eftscandinavia.se
070 - 35 24 115

Mångfacetterat och effektivt

Jag är fortfarande lika fascinerad av EFT som när jag först kom i kontakt med metoden år 2006. Hur kan något så egendomligt som att banka på vissa punkter på överkroppen samtidigt som man pratar leda till så genomgripande förändringar? Traumatiska minnen bleknar bort, spända muskler slappnar av, socker- och tobakssug minskar, rädslor försvinner, självkänslan växer, man kan plötsligt göra det man aldrig trodde var möjligt…

Sanningen är att ingen riktigt vet vad det är som gör EFT så kraftfullt.  Men å andra sidan: hur många av oss vet egentligen hur elektricitet fungerar? Men hindrar det oss att trycka på strömbrytaren och tända lampan när vi behöver ljus?

Själv tror jag att EFTs styrka handlar om en kombination av många olika faktorer och infallsvinklar.

Energi och endorfiner

De två viktigaste hörnstenarna i EFT är själva knackandet, ”tapping”, och acceptansfrasen.

Det mest kontroversiella, och det som gör EFT unikt, är själva tappandet. Genom att stimulera vissa ”lugn-och-ro-punkter” på kroppens energibanor/meridianer, sätts energiflödet igång, precis som vid akupunktur. I EFT gör vi det enkelt och använder fingrarna i stället för nålar. De som tänker i energitermer hävdar att när man gör det frigörs blockeringar i kropp och psyke, och en läkningsprocess kan komma igång.

Tappandet verkar också leda till att endorfiner och serotonin utsöndras i hjärnan. Om man samtidigt riktar uppmärksamheten mot det som upplevs som problematiskt, skickas signaler till amygdala, ett slags ”stresscentrum”, som lugnar ner den uppkomna alarmreaktionen. Hjärnan  får då en möjlighet att se problemet ur en mer balanserad synvinkel, vilket i sin tur leder till lindring av stressymptom och djupgående kognitiva förändringar.

Kritikerna påstår att knackandet bara är en avledande manöver, så som när man blåser på ett barns lilla skrubbsår för att avleda smärtimpulsen. Men jag är inte så säker. Jag har gång efter annan varit med om att en tanke på något obehagligt efter några omgångar EFT känns helt neutral. Den skrämmande bilden bleknar bort, tanken förlorar sin styrka, obehagskänslorna i kroppen försvinner och det är svårt att få fram dem igen. 

Acceptans på djupet

Den andra hörnstenen i EFT är det som kallas accceptansfrasen. Den finns i massor av varianter, alla med grundbetydelsen ”Fast jag har det här problemet accepterar jag mig själv helt och fullt”. Med andra ord: Jag HAR ett problem, men jag ÄR inte ett problem. Att upprepa dessa ord i det djupt avslappnade tillstånd som EFT framkallar påverkar både självkänsla och självacceptans.

En annan variant av frasen kan t ex vara ”Fast jag känner mig nervös, väljer jag att ta ett djupt andetag och lita till att det jag säger är viktigt.”  Just det här tänket, att erkänna sina känslor men inte låta dem styra sitt beteende genomsyrar både mindfulness och ACT (Acceptance and Commitment Therapy, en variant av KBT)

Handfast verktyg

Själva EFT-proceduren är lätt att lära sig, och man kan redan som nybörjare få mycket goda resultat. Jag tycker det är sympatiskt att EFT är ett självhjälpsmetod som kan användas i skarpt läge: då man behöver ett handfast verktyg för att t ex ta udden av en stark känsla, avvärja ett annalkande migränanfall eller panikattack, eller fokusera inför en krävande prestation. Eller helt enkelt för att förstärka det goda och glädjefyllda i livet och fylla på energidepåerna.

Någon som lyssnar och ställer frågor

Men vissa problem kräver mer tid. För en mer grundläggande förändring krävs det ofta att man går djupare, och det kan vara svårt på egen hand. Vi har alla våra blinda fläckar och där kan en utbildad och erfaren EFT-coach ställa just de frågor som leder en vidare. Dessutom är det oerhört värdefullt att bli lyssnad till. Det är en vila och en trygghet. När någon lyssnar, förutsättningslöst och från hjärtat, kan det hända att vi säger sådant som vi inte visste att vi visste…

Mångfacetterat

Vad jag dessutom uppskattar med EFT är att det så lätt går att kombinera med andra typer av terapi och coachning. Grundpremissen i coachning, att klienten själv har svaren inom sig, gäller självklart även i EFT.

EFT innehåller redan en stor dos NLP (Neuro Linguistic Programming). Ett genomgående drag är att jobba med tankar, känslor och beteenden, precis som man gör i KBT. Skillnaden är att man även tar med kroppen direkt i förändringsprocessen, vilket ligger i samklang med den nyaste neuropsykologiska forskningen. Tanke, kropp och känsla är ett!

Inre bilder

Som symbolpedagog ligger det naturligtvis nära till hands för mig att integrera symbolarbete i EFT-processen. Det är kreativt och spännande, och man kan bearbeta sådant där enbart ord inte räcker till. Att arbeta med tidiga erfarenheter och trauman via inre bilder är både kraftfullt och skonsamt. Jag kombinerar även EFT med bildarbete och kroppsrörelser.

En del klienter säger även att den avslappning som framkallas av tappandet är väldigt djup, känns lite som hypnos. Och jag håller med, en slags hypnos där man ändå är vaken och alert.

En metod i förändring - en metod för alla

Listan på olika facetter inom EFT skulle kunna göras ännu längre. EFT är inne i en enorm utvecklingsfas för närvarande och förändras hela tiden. Nya bitar läggs till, andra faller från. Men redan nu inser man att det är hart när omöjligt att säga vilken enskild komponent som gör att EFT fungerar. Det är EFTs mångsidighet som gör att det är svårt att forska på – men som gör att var och en kan hitta en variant som fungerar och känns rätt.

Iréne Ödmark-Hall, 2011

Aktuellt

EFT Nivå 1+2, 1-2 mars
Grund- och fortsättningskurs i ett. Tre intensiva dagar med uppföljning online. En kvalitetskurs för dig som vill lära dig EFT för eget bruk, eller för att hjälpa andra.

Handledning
Ingår i utbildningen och forbildningen för AAMET EFT Practitioners. Roligt och utvecklande sätt att byta erfarenheter och få svar på frågor. Nästa tillfälle 10 december.

Iréne och EFT Scandinavia nu i Stockholm!
Nu finns jag på plats i Årsta, Siljansvägen 77. Bra kommunikationer - tunnelbana, pendel, buss och tvärbana. Välkommen! Självklart ebjuder jag fortfarande sessioner online.

Ordet är ditt!
För dig som tycker det är pirrigt att tala inför andra och vill göra något åt det. Ett samtal där vi utforskar vad det är som håller dig tillbaka från att kommunicera avspänt med din publik.

Trots att jag har cancer... som ljudbok
Ladda ner och lyssna till första delen av min bok, gratis förstås.

Iréne på Fråga Doktorn
Om du missade inslaget i våras kan du titta här. Vill du veta mer om hur EFT kan hjälpa just dig? Tveka inte att kontakta mig per mail eller telefon.


Morgonmeditation

EFT Scandinavia bjuder på en enkel och lekfull målbilds-
meditation för dig som vill ha en bra dag.

Ladda ner gratis>>

Nyhetsbrev

Skriv in din mailadress och tryck på enter för att prenumerera på mitt nyhetsbrev.