Iréne Ödmark-Hall
irene@eftscandinavia.se
070 - 35 24 115

Välkommen till EFT Scandinavia

— Stresshantering & Positivt Lärande

EFT Scandinavia hjälper dig att våga! Det kan handla om att våga tala inför andra eller att våga flyga. Eller helt enkelt att våga stanna upp, stressa mindre, våga vara dig själv... och göra de förändringar du vill och behöver i livet.

Vi använder oss av samtal i kombination med djupgående och effektiva tekniker som bygger på de senaste rönen inom stressforskningen. Du får konkreta och handfasta redskap du kan använda i din vardag för att uppnå bättre hälsa och ta makten över ditt eget liv.

Som AAMET International Accredited EFT Master Trainer erbjuder vi som de enda i Sverige internationellt erkända ackrediterande utbildningar i EFT.

Stressad? Kris?

Samtal och behandling som lindrar och stöder - både akut och långsiktigt. >>

Flygrädd?

Snabb, effektiv och smärtfri metod för att släppa flygrädslan. >>

Cancer & EFT

En berättelse som berör. En bok som ger ett handfast stöd i ett utsatt läge. >>

Våga tala!

För dig som vill bli av med din talängslan och kommunicera avspänt med dina åhörare. >>

EFT

Mindfulness

Zen Coaching

Quantum Release

EFT - Emotional Freedom Techniques - "psykologisk akupunktur utan nålar".

Skonsam och mycket effektiv behandlings- och självhjälpsmetod. Det optimala stresshanteringsverktyget!

Mindfulness är ett generöst och kärleksfullt förhållningssätt till tillvaron. Genom att vara medvetet närvarande i våra liv minskar vi stressen och ökar livskvalitén.

Vi kan bara leva här och nu.

Zen Coaching hjälper dig hitta hem till dig själv, till din kärna av längtan, lugn och kraft.

Modern coachning i kombination med en förutsättningslöst utforskande attityd, empatiskt lyssnande och zen-buddhism.

 

Quantum Release är en mild och meditativ metod för att släppa smärtsamma minnen och traumatiska upplevelser utan att behöva prata så mycket.

Bygger på hjärnans förmåga att skapa inre bilder.